Vertalingen Nederlands Arabisch

Vertaald Etc. vertaalt al uw verschillende types bestanden naar het Arabisch, of het nu om een document gaat, spreadsheet, audio of video gaat.

Ons vertaalbureau voert vertalingen Nederlands-Arabisch uit via moedertaalvertalers die geselecteerd worden op basis van de specialisatie van de brontekst. Deze vertalers dragen elk ons kwaliteitshandvest hoog in de vaandel.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende types vertaling die we reeds uitgevoerd hebben in de talencombinatie Nederlands-Arabisch.

Vertaling Arabisch: technisch en wetenschappelijk

Technische handleidingen, nomenclatures, handleiding voor drukkamers, wiskundige software,...

Vertaling Arabisch: juridisch en financieel

Rechtbankdossiers, jaarlijkse rekenstaten, contracten, algemene voorwaarden, statuten van een onderneming,...

Vertaling Arabisch: literair

Romans, boeken, publicaties, naslagwerken,...

Vertaling Arabisch: commercieel

Mailings, contracten, websites, persberichten, brochures,...

Vertaling Arabisch: beëdigd

Geboorteaktes, Bewijs van burgelijke staat, attesten, diploma's, notariële aktes,...